Afspraak maken

Virtuele keukenplanner16-03-2020 Rob Woud Keukens neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid en sluit per direct de showroom. We zijn echter wel telefonisch geopend! Wij bieden: -Mogelijkheid telefonisch adviesgesprek, zo kunt u toch al starten met uw nieuwe keukenplannen! -Wij sturen u (indien genoeg gegevens beschikbaar) na het gesprek een prachtig 3D ontwerp en offerte toe per mail. -Tijdens de telefonische vervolgafspraak lopen wij alles met u door!   Zo kunt u toch alvast de weg naar uw nieuwe droomkeuken inslaan!      

Maak online een afspraak voor een telefonisch adviesgesprek.

* Velden met een * zijn verplicht
:

Rob Woud Keukens Rob Woud Keukens, gevestigd aan Delftstraat 50 2015BM Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.robwoud.nl Delftstraat 50 2015BM Haarlem 0031235511690 Vivian Woud is de Functionaris Gegevensbescherming van Rob Woud Keukens zij is te bereiken via vivianwoud@robwoud.nl   Persoonsgegevens die wij verwerken Rob Woud Keukens verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres   Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@robwoud.nl, dan verwijderen wij deze informatie.   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Rob Woud Keukens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Om goederen en diensten bij u af te leveren   Geautomatiseerde besluitvorming Rob Woud Keukens neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rob Woud Keukens) tussen zit. Rob Woud Keukens gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Simar:  voor het maken van keukenontwerpen en offertes, uitwerken van bestellingen en verwerken van orders. Outlook: communicatie via email met de klanten Excell: Montageplanningen klanten en opdrachtverstrekking aan transportbedrijf voor het afleveren van keuken op klantadres.   Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Rob Woud Keukens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens > Bewaartermijn 20 jaar ivm service en garantie verzoeken Personalia > Bewaartermijn 20 jaar ivm service en garantie verzoeken Adres > Bewaartermijn 20 jaar ivm service en garantie verzoeken Mailadres> Bewaartermijn 20 jaar ivm service en garantie verzoeken   Delen van persoonsgegevens met derden Rob Woud Keukens verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.   Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Rob Woud Keukens gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rob Woud Keukens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@robwoud.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Rob Woud Keukens wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.   Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Rob Woud Keukens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@robwoud.nl

Openingstijden

Maandag: Gesloten
Dinsdag: 09:30 tot 17:30
Woensdag: 09:30 tot 17:30
Donderdag: 09:30 tot 17:30
Vrijdag: 09:30 tot 17:00
Zaterdag: 09:30 tot 17:00
Zon- en feestdagen: Gesloten

Onze showroom

U vindt ons op de Delftstraat 50 in Haarlem. Vraagt u ons om een bezoekerspas voor gratis parkeren.

Onze showroom op de kaart